ob20 dd/mm/aaaa
 Limpiar
  ob21
Datos de intervinientes en el traslado de granos
   
   
   
   
   
 
   
  ob
  ob1
  ob2
  ob3
  ob4
  ob5
Datos de los granos / Especies transportados
  ob5
  ob6
  ob9
   
   
   
   
   
   
  ob10
  ob11
  ob12
   
    (En caso de tener planta de acopio)
 
   
   
   
Lugar de destino de los granos
  ob13
Datos del transporte
  ob14
  ob15
   
  ob17
   
   
   
   
Ingrese su carta de porte en blanco
Carta de porte en blanco: ob18